Nikon Imaging | България | Европа

Визуални творци изследват нови хоризонти със серията Z

Използвайки възможностите на революционната безогледална система серия Z, фотографи от всички нива на умения разказват истории по изцяло нови начини. Представяме ви #Zcreators.

#Zcreators са упълномощени от Nikon да демонстрират на обществото възможностите и използването на продуктите за снимане и създаване на изображения на Nikon, но експресивното съдържание на тяхната работа е само тяхно собствено. #Zcreators са независими изпълнители и визуални творци и не са служители на Nikon. #Zcreators отговарят за съдържанието на своите снимки, уебсайтове, изложби и визуални изображения и за начина, по който е получено това съдържание и изображения. Всички послания, убеждения или гледни точки, изразени в снимките, уебсайтовете, изложбите или визуалните изображения на #Zcreators, не отразяват непременно мненията, убежденията или гледните точки на Nikon или на някой от служителите на Nikon.

ПОВЕЧЕ ОТ БЕЗОГЛЕДАЛНИ – БЕЗОГЛЕДАЛНА СИСТЕМА НА NIKON

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА, ПОВЕЧЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕ

#CREATEYOURLIGHT