Корпоративна социална отговорност

ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА – УЛОВЕТЕ БЪДЕЩЕТО

Ние ви помагаме да виждате света, но какъв свят всъщност искате да видите? Ние от Nikon непрекъснато се изправяме пред предизвикателства в търсенето на по-добър подход – било то чрез иновации и устойчиво производство, чрез разнообразие и приобщаване на нашите служители или чрез начина, по който комуникираме. Представяме си свят, в който моментите и спомените, които заснемате, ще оставят отпечатък не само в този живот, но и за бъдещите поколения.