Съобщение за поверителност

Съобщение за поверителност на Nikon Europe

В това съобщение за поверителността обясняваме как събираме и използваме личните ви данни. Това съобщение за поверителността важи за всички лични данни за вас, които обработваме, когато поръчвате, закупувате или използвате нашите продукти и услуги, посещавате уебсайтовете ни, използвате поддръжката за клиенти или по друг начин взаимодействате с Nikon. Nikon уважава поверителността и потвърждава, че обработката на лични данни по законен и подходящ начин е важна социална отговорност и декларира, че ще се стреми да защитава личните данни. Това съобщение за поверителност е част от Декларация за защита на поверителността на Nikon Group. То важи за вас (по-нататък „вас“), като наши потенциални, текущи и бивши клиенти и/или доставчици, както и за използването от ваша страна на нашите продукти и услуги, на нашите уебсайтове или за други делови отношения с Nikon Europe BV. В това съобщение за поверителността ще обясним как обработваме личните данни. Затова ви препоръчваме да прочетете внимателно съобщението.