Ремонти на продукти

Център за ремонт на Nikon

Ако имате проблем с продукт на Nikon, следвайте съветите по-долу, за да разберете дали трябва да се прегледа от нашия сервизен отдел. 1. Разгледайте „центъра за поддръжка“, за да видите дали проблемът ви може да бъде разрешен 2. Ако не може да бъде разрешен, цялата информация за изпращане на вашия продукт за ремонт може да бъде намерена в „Изпращане за ремонт“ 3. Вижте „често задавани въпроси“ 4. „Проследявайте вашия ремонт“, след като продуктът бъде получен в нашия сервизен отдел.