NX Field

Запознайте се с надеждното универсално дистанционно управление на фотоапарата и най-бързия работен процес с лесно свързване от фотоапарата към кабелни мрежи (LAN), безжични мрежи (WLAN) и дори чрез 4G/5G мобилни връзки. NX Field предлага синхронизирано освобождаване на затвора и дистанционно регулиране на настройките (включително автоматичното фокусиране) за до 10 фотоапарата в съчетание с незабавно качване на изображенията на FTP сървър по ваш избор.

nikon-image

Запознайте се с NX Field

nikon-image

Вградена надеждност

Надеждно синхронизирано освобождаване на затвора вече е възможно за множество отдалечени фотоапарати дори ако те са част от роботизирана инсталация. Възстановяване от мрежови грешки без загуба на данни.

nikon-image

Дистанционно управление в смесени среди

Управлението на отдалечени фотоапарати вече е лесно и интуитивно от преносимо смарт устройство с минимално закъснение, което поддържа безжични 5G и кабелни LAN мрежи.

nikon-image

FTP трансфер от множество фотоапарати

Бързо качване на данни към FTP от множество отдалечени фотоапарати чрез кабелна LAN. Изпращането на изображения е възможно по време на синхронизирано заснемане на главни и отдалечени фотоапарати, както и промяна на настройките на фотоапарата чрез приложение и съвместимо смарт устройство.

nikon-image

Гъвкава употреба

За разлика от традиционното дистанционно снимане с фотоапарат, където фиксираното ръчно фокусиране е единствената опция, с NX Field можете да използвате автоматично фокусиране от приложението или от главния фотоапарат. Продължавайте да се развивате с приложението и неговия разширен избор от съвместими фотоапарати с течение на времето.

nikon-image

Искате ли да научите повече? Свържете се с нас!

Научете повече за приложенията, лицензите и обучението чрез нашия екип за професионални услуги на Nikon (NPS) във вашата държава/регион или използвайте формуляра за контакт по-долу.