Запознайте се с посланиците на Nikon

Посланиците на Nikon са някои от най-талантливите и влиятелни визуални творци, работещи в съвременния бизнес. Тези даровити и вдъхновяващи автори изкачват върхове и впечатляват със своята страст, енергия и отдаденост в работата.

Европейските посланици на Nikon са талантливи и влиятелни визуални творци, които използват най-модерните технологии в индустрията и следват социалните тенденции, за да представят настоящето. Посланиците на Nikon споделят технически знания и страст с професионални фотографи и всички, които проявяват задълбочен интерес към фотографията, чрез работни срещи, изложения, онлайн ръководства и социални мрежи.

Посланиците на Nikon са упълномощени от Nikon да демонстрират пред обществеността и професионалните фотографи възможностите и начините на употреба на продуктите за изображения на Nikon, но впечатляващото съдържание на творбите им е плод на тяхната индивидуалност. Посланиците на Nikon са независими изпълнители и визуални творци, които не са служители на Nikon. Посланиците на Nikon носят отговорност за съдържанието на своите снимки, уебсайтове, изложби и визуални изображения, както и за начина, по който създават съдържанието и изображенията. Посланията, убежденията или гледните точки, изразени чрез снимките, уебсайтовете, изложенията или визуалните изображения на посланиците, не отразяват непременно мненията, убежденията или гледните точки на Nikon или служители на Nikon.