Академия Nikon-NOOR

Ние не просто чакаме да се появи следващото поколение фотожурналисти. Ние работим активно и ги обучаваме в собствените им държави. От 2009 г. насам водещи документални фотографи на NOOR влязоха в ролята на обручители на Академията Nikon-NOOR и пътуват из цяла Европа, за да споделят знанията си с многообещаващи фотожурналисти. Обучили сме повече от 1000 участника от над 70 държави чрез работни семинари, проведени от Казахстан до Истанбул, Швеция и Полша.

Обучителите на NOOR предоставят на Академията много повече от своите фотографски умения. Те помагат на участниците да се научат как да подреждат изображения, как да структурират истории и как да развият собствен фотографски стил. Обучителите споделят важни практически познания и дават указания за работа с асистенти и съвети за безопасност, тъй като много от участниците в тези майсторски класове отиват да работят в зони на конфликт.

Но подкрепата не свършва дотук. Чрез Академията Nikon-NOOR участниците стават част от непрекъснато разрастваща се мрежа от млади фотографи и експерти по фотография, които ще продължават да им помагат в хода на тяхното кариерно развитие.