ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА – УЛОВЕТЕ БЪДЕЩЕТО

Ние ви помагаме да виждате света, но какъв свят всъщност искате да видите? Ние от Nikon непрекъснато се изправяме пред предизвикателства в търсенето на по-добър подход – било то чрез иновации и устойчиво производство, чрез разнообразие и приобщаване на нашите служители или чрез начина, по който комуникираме. Представяме си свят, в който моментите и спомените, които заснемате, ще оставят отпечатък не само в този живот, но и за бъдещите поколения.

Партньорство Nikon-NOOR

Важните истории ще останат неразказани без нашата подкрепа. Затова се гордеем с дългогодишното си партньорство с фотографската агенция и фондация NOOR. За първи път тя събира екип от документални фотографи, които дават гласност на дълго пренебрегвани важни и уязвими теми. Нашите партньори от NOOR са Посланици на Nikon, които търсят истории, които заслужават да бъдат разказани, и вдъхновяват едно ново поколение фотожурналисти чрез Академията Nikon-NOOR.

Европа – Заедно сме във всичко това

Помагаме на местните региони и общности из цяла Европа. Правим това чрез сътрудничество, което включва спонсорство, дарения и обучение. Приносът не идва само от нашите корпоративни програми – насърчаваме нашите служители да отделят от своето време, за да допринасят за превръщането на държавите си в по-чисти, по-безопасни и по-екологични места. Когато обединим усилията си, ние се превръщаме в мощен фактор на промяната.

Свежи решения за един устойчив свят

Подходът ни към устойчивото развитие обхваща три направления: използване на иновативни технологии за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено обществото, облекчаване на екологичните проблеми чрез по-ефикасно ползване на ресурси и по-малък въглероден отпечатък и засилване на корпоративната ни социална отговорност чрез поддържане на разнообразна работна сила и верига на доставките с високи етични стандарти. Активно търсим устойчиви решения във всички сфери на нашия бизнес.