Същият обектив. Повече гъвкавост.

Z ТЕЛЕКОНВЕРТОР TC-1.4xСЪБУДЕТЕ СВОЯТА СТРАСТ

Европейски посланици на NIKON

Намиране на магазин
Открийте най-близкия до вас дилър на Nikon.