SnapBridge

Създавайте великолепни изображения. Споделяйте незабавно.

Защо да чакате? Приложението SnapBridge за iOS и Android позволява непрекъсната връзка между фотоапарата и смартфона/таблета ви. Независимо къде сте, можете да правите всичко със снимките.

nikon-image

Разгледайте SnapBridge

От фотоапарат към смартфон – автоматично

Може да използвате SnapBridge, за да своите до пет фотоапарата Nikon с вашето смарт устройство. Настройването става лесно и е необходимо да сдвоите всеки фотоапарат само веднъж.

nikon-image

Винаги. Навсякъде. Винаги свързани.

Направете перфектната снимка с вашия фотоапарат Nikon и готова за използване в интернет версия на изображението с размер 2 мегапиксела автоматично се появява във вашето смарт устройство. Ръчно прехвърляне на JPEG изображения и филми с големи размери.

nikon-image

Поемете контрола. Отдалечено.

SnapBridge ви позволява да използвате вашия смартфон или таблет за отдалечено снимане. Лесен достъп до основните контроли на фотоапарата през смарт устройството. Отдалечено.

Picture used in Snapbridge PDP for Bluetooth® Low Energy

Готов, когато и вие сте готови

SnapBridge използва Bluetooth® Low Energy, за да поддържа фотоапарата и смарт устройството свързани винаги, когато се намират в обхвата си.1

Връзката между фотоапарата и смарт устройството се поддържа чрез технологията Bluetooth® Low Energy за по-ефективно щадене на батерията.1 SnapBridge автоматично превключва към Bluetooth при прехвърляне на готови за използване в интернет снимки с размер 2 мегапиксела към смарт устройството. И към вградения Wi-Fi® на фотоапарата, когато прехвърляте филми или големи снимки с формат JPEG.2

Picture used in Snapbridge PDP for Nikon Image Space

Автоматично съхранение в облака. NIKON IMAGE SPACE.

SnapBridge може автоматично да качи готовите за използване в интернет изображения с размер 2 мегапиксела, които правите, в сайта на Nikon за безплатно съхранение в облака. Архивирането на снимки никога не е било по-лесно.

Picture used in Snapbridge PDP as coverimage for download tutorial

Изтеглете Snapbridge за Android

Посетете Google Play за най-новите системни изисквания. Няма гаранция, че това приложение ще работи на всички устройства.

Picture used in Snapbridge PDP as coverimage for download tutorial

Изтеглете Snapbridge за iOS

Посетете App Store за най-новите системни изисквания. Няма гаранция, че това приложение ще работи на всички устройства.

Допълнителна информация

1 Словната марка Bluetooth® и логотипите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и използването на такива марки от Nikon Corporation и нейните свързани лица е по лиценз.
2 Wi-Fi® и логото Wi-Fi CERTIFIED са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Правни забележки за търговски марки
Apple, логото на Apple, iPhone, iPad и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.