SnapBridge

Създавайте великолепни изображения. Споделяйте незабавно.

Защо да чакате? Приложението SnapBridge за iOS и Android позволява непрекъсната връзка между фотоапарата и смартфона/таблета ви. Независимо къде сте, можете да правите всичко със снимките.

Разгледайте SnapBridge

От фотоапарат към смартфон – автоматично

Може да използвате SnapBridge, за да своите до пет фотоапарата Nikon с вашето смарт устройство. Настройването става лесно и е необходимо да сдвоите всеки фотоапарат само веднъж.

Винаги. Навсякъде. Винаги свързани.

Направете перфектната снимка с вашия фотоапарат Nikon и готова за използване в интернет версия на изображението с размер 2 мегапиксела автоматично се появява във вашето смарт устройство. Ръчно прехвърляне на JPEG изображения и филми с големи размери.

Поемете контрола. Отдалечено.

SnapBridge ви позволява да използвате вашия смартфон или таблет за отдалечено снимане. Лесен достъп до основните контроли на фотоапарата през смарт устройството. Отдалечено.

Готов, когато и вие сте готови

SnapBridge използва Bluetooth® Low Energy, за да поддържа фотоапарата и смарт устройството свързани винаги, когато се намират в обхвата си.1

Връзката между фотоапарата и смарт устройството се поддържа чрез технологията Bluetooth® Low Energy за по-ефективно щадене на батерията.1 SnapBridge автоматично превключва към Bluetooth при прехвърляне на готови за използване в интернет снимки с размер 2 мегапиксела към смарт устройството. И към вградения Wi-Fi® на фотоапарата, когато прехвърляте филми или големи снимки с формат JPEG.2

Автоматично съхранение в облака. NIKON IMAGE SPACE.

SnapBridge може автоматично да качи готовите за използване в интернет изображения с размер 2 мегапиксела, които правите, в сайта на Nikon за безплатно съхранение в облака. Архивирането на снимки никога не е било по-лесно.

Изтеглете Snapbridge за Android

Посетете Google Play за най-новите системни изисквания. Няма гаранция, че това приложение ще работи на всички устройства.

Изтеглете Snapbridge за iOS

Посетете App Store за най-новите системни изисквания. Няма гаранция, че това приложение ще работи на всички устройства.

Допълнителна информация

1 Словната марка Bluetooth® и логотипите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и използването на такива марки от Nikon Corporation и нейните свързани лица е по лиценз.
2 Wi-Fi® и логото Wi-Fi CERTIFIED са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Правни забележки за търговски марки
Apple, логото на Apple, iPhone, iPad и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.