Съобщение за поверителност

Съобщение за поверителност на Nikon Europe

В това съобщение за поверителността обясняваме как събираме и използваме личните ви данни. Това съобщение за поверителността важи за всички лични данни за вас, които обработваме, когато поръчвате, закупувате или използвате нашите продукти и услуги, посещавате уебсайтовете ни, използвате поддръжката за клиенти или по друг начин взаимодействате с Nikon. Nikon уважава поверителността и потвърждава, че обработката на лични данни по законен и подходящ начин е важна социална отговорност и декларира, че ще се стреми да защитава личните данни. Това съобщение за поверителност е част от Декларация за защита на поверителността на Nikon Group. То важи за вас (по-нататък „вас“), като наши потенциални, текущи и бивши клиенти и/или доставчици, както и за използването от ваша страна на нашите продукти и услуги, на нашите уебсайтове или за други делови отношения с Nikon Europe BV. В това съобщение за поверителността ще обясним как обработваме личните данни. Затова ви препоръчваме да прочетете внимателно съобщението.

Nikon Europe BV, с адрес на европейската централа Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Нидерландия, (по-долу „Nikon“, „ние“ и „наш“) е част от Nikon Group. Тук в Нидерландия основните решения относно целите и средствата за обработване на потребителските данни в Европа се вземат от Nikon. Ние отговаряме за събирането и използването на личните ви данни, описани в това съобщение за поверителността.

Ако желаете да упражните правата си като право на достъп, редакция, заличаване, ограничаване, възражение или пренос на лични данни, или оттегляне на съгласието ви, или ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, можете да се свържете с нас съгласно това съобщение за поверителност.