Ремонти на продукти

Правила и условия

Тези условия се прилагат към всяко споразумение между Nikon U.K. Limited („Nikon“) и всяко лице, фирма или компания („Клиентът“), изискващи от Nikon да ремонтира или замени стоки или части от тях („Стоките“). Изразът „Ремонт“ включва корекция и частичен или комбиниран ремонт и замяна. Тези условия важат и за стоки, оставени при Nikon за оценка или ценова оферта.
1. GUARANTEE WORK