Общи условия за използване

 • 1. Приложение

 • 2. Ограничения при използване в съответствие с правата на интелектуална собственост

 • 3. Търговски марки

 • 4. Неприемливо използване

 • 5. Връзки към уебсайтове на трети страни

 • 6. Отговорност

 • 7. Гаранции

 • 8. Гаранция за понасяне на отговорност

 • 9. Отговорност за потребителското име и паролата

 • 10. Общи

 • 11. Приложимо законодателство

 • Адреси