Nikon Imaging | България | Европа

Съобщение за поверителността

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА NIKON EUROPE B.V.

В тази декларация за поверителността обясняваме как събираме и използваме личните ви данни. Това съобщение  относно поверителността важи за всички лични данни за вас, които обработваме, когато поръчвате, закупувате или използвате продуктите и услугите ни, посещавате уебсайтовете ни, използвате поддръжката за клиенти или взаимодействате по друг начин с Nikon.

Nikon уважава поверителността и приема, че обработката на лични данни по законен и подходящ начин е важна социална отговорност, а също така декларира, че ще се стреми да защитава личните данни. Тази декларация за поверителността е част от Груповата декларация за защита на поверителността на Nikon <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> и важи за всички лични данни, които обработваме относно нашите потенциални, текущи и бивши клиенти и доставчици, както и използването от ваша страна на продуктите и услугите ни, на нашия уебсайт на адрес https://www.nikon.bg/ или други делови отношения с Nikon Europe B.V. (по-долу “вие”). В това съобщение за поверителността обясняваме кои лични данни събираме и как използваме тези данни. Следователно ви препоръчваме да прочетете внимателно съобщението.

  • 1. Кои сме ние

  • 2. Какви лични данни събираме и какво правим с данните ви

  • 3. Как събираме данните ви

  • 4. Споделяне на информация

  • 5. Мерки за сигурност и съхраняване на данните

  • 6. Международно предаване на лични данни

  • 7. Вашите права

  • 8. Как се грижим за тази политика

  • 9. Данни за контакт за запитвания за поверителността

  • 10. ПРИЛОЖЕНИЕ