Съобщение за поверителността

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА NIKON EUROPE

В това съобщение за поверителността обясняваме как събираме и използваме личните ви данни. Това съобщение за поверителността важи за всички лични данни за вас, които обработваме, когато поръчвате, закупувате или използвате нашите продукти и услуги, посещавате уебсайтовете ни, използвате поддръжката за клиенти или по друг начин взаимодействате с Nikon.

Nikon уважава поверителността и потвърждава, че обработката на лични данни по законен и подходящ начин е важна социална отговорност и декларира, че ще се стреми да защитава личните данни. Това съобщение за поверителност е част от Декларация за защита на поверителността на Nikon Group. То важи за вас (по-долу накратко „вас“), нашите потенциални, текущи и бивши клиенти и/или доставчици, както и за използването от ваша страна на нашите продукти и услуги, на нашия уебсайт или за други делови отношения с Nikon Europe BV. В това съобщение за поверителността ще обясним как обработваме личните данни. Затова ви препоръчваме да прочетете внимателно съобщението.

  • 1. Кои сме ние

  • 2. Лични данни – цел, тип и употреба

  • 3. Споделяне на информация

  • 4. Мерки за сигурност и запазване на данни

  • 5. Вашите права

  • 6. Как се грижим за тази политика

  • 7. Данни за контакт за запитвания във връзка с поверителността