18-02-2020

ДВЕ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ФЪРМУЕРА ВЪВЕЖДАТ ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ ЗА ФОТОАПАРАТИТЕ ОТ СЕРИЯ Z НА NIKON

Амстердам, Нидерландия, 18 февруари 2020 г.: Днес Nikon обявява излизането на версия 3.00 на фърмуера за пълнокадровите безогледални фотоапарати Nikon Z 7 и Z 6 и версия 1.10 за безогледалния фотоапарат Z 50 с формат DX. Тези актуализации на фърмуера предлагат редица подобрения на съществуващите функции, които още повече увеличават възможностите на серията безогледални фотоапарати.

Актуализирането на фърмуера за Z 7/Z 6 до версия 3.00 добавя нова функция „АФ с детекция на животни“ към сегашната функция „АФ с детекция на лице/око“. Докато „АФ с детекция на лице/око“ разпознава човешки лица и очи, „АФ с детекция на животни“ разпознава очите и лицата на кучета и котки за по-добро фокусиране. „АФ с детекция на животни“ поема изцяло грижата за фокусирането, така че да можете да се съсредоточите върху творческото композиране на изображенията. Функцията „Проследяване на обекта“ освен това е модифицирана да работи повече като „3D проследяване“ в цифровите SLR фотоапарати на Nikon, като осигурява по-голямо удобство на използване. Добавена е и поддръжка за допълнителни марки карти с памет CFexpress*.

*CFexpress е търговска марка на CompactFlash Association (CFA).

Версията на фърмуера 1.10 за Z 50 подобрява работата на АФ при запис на автопортрети в режим на филм. Това подобрение е направено в отговор на изискванията на потребителите фотоапаратът да поддържа фокуса върху записваните лица.

За Nikon е много важно да реагира гъвкаво на нуждите на своите потребители в процеса на тяхното развитие и да предлага функции за снимане, които да продължават да стимулират креативността.

Функции, подобрени с тези актуализации на фърмуера

Фърмуер за Z 7/Z 6 версия 3.00

1. „АФ с детекция на животни“ за автоматично фокусиране на лицето и/или очите на кучета и котки
„АФ с детекция на животни“ добавя поддръжка за кучета и котки към функцията за детекция на човешки лица и очи. Когато бъдат разпознати лица или очи на много животни, може да се използва мултиселекторът или докосване на сензорен бутон, за да се избере лицето или окото, което фотоапаратът да фокусира. При видеозапис могат да се разпознават лицата на животните.

2. Повишено удобство на използване на „АФ с проследяване на обекта“
Функцията „Проследяване на обекта“ със заснемане на неподвижно изображение в режим AF-C е променена, за да придаде усещане по-скоро като за работа с функцията „3D проследяване“ в цифровите SLR фотоапарати на Nikon. Фотоапаратът проследява обекта, докато спусъкът е натиснат наполовина или бутонът AF-ON е натиснат и задържан. Проследяването на обекта се прекратява, когато потребителят свали пръста си от бутона и точката за фокусиране, избрана преди началото на проследяването на обекта, се активира отново, за повишено удобство при работа. Освен това преминаването от показване на „АФ с автоматична зона“ към показване на „Избиране на обекта“ може да бъде присвоено на персонализирана контрола. Всички тези промени подобряват работата при проследяване на обекта и улесняват активирането и промяната на целевия обект, докато гледате през визьора.

3. Поддръжка за карти с памет CFexpress
В допълнение към картите с памет CFexpress на Sony картите CFexpress тип B, произведени от ProGrade и Lexar, също ще се поддържат с фърмуера за Z 7/Z 6 версия 3.00.

Изтегляне на фърмуера 3.00 за Z 7 оттук.
Изтегляне на фърмуера 3.00 за Z 6 оттук.

Фърмуер за Z 50 версия 1.10

Модификация на спецификациите за управление за запис на автопортрети в режим на филм
Понастоящем, когато се записват автопортрети в режим на филм, режимът на фокусиране се заключва в режим AF-S. С актуализацията до версия 1.10 режимът на фокусиране ще се заключва в режим AF-F. Тази промяна подобрява работата, като позволява на фотоапарата да поддържа фокуса върху лицето на потребителя при запис на филм.

Изтегляне на фърмуера 1.10 за Z 50 оттук.