01/10/2010

Изложба с подкрепата на Nikon

Снимките представят контрастите на София, настроенията на българската столица и персонажите в градския пейзаж. Ще бъдат показани кадри и от две български културни събития - бдението за празника Успение на Св. Иван Рилски и Паневритмията от Събора на Бялото Братство в Рила.

Снимките са направени от 18 български и чуждестранни младежи на възраст между 18 и 30 години, участвали през август във Фотографската седмица в рамките на проекта.

Изложбата е резултат от международен обмен "Културата през обектива на другия", организиран от Сдружение „Култури” по Програма „Младежта в действие” на Европейската Комисия. Проектът се осъществява с партньорството на
Българо-испанската асоциация „Св.Св. Кирил и Методий", и подкрепата на Профайлд ООД, вносител на Никон за България.
Изложбата ще продължи до 15 октомври. От 17 ноември до 15 декември 2010 г. ще бъде представена в Мадрид.