1/11/2009

Nikon дава награда на фотопленер "Портрети из живота на рибаря"

Nikon участва за поредна година като спонсор на мероприятията, оргазинизарани от клуб "Фото Култ". Тази година Nikon дава първата награда в конкура "Портрети из живота на рибаря", в който участват снимките, направени по време на едноименния пленер, проведен в Балчик в периода 29.10-01.11 2009г. В пленера взеха участие почти 100 фотографи, както любители, така и журналисти. Журито, в състав Асен Тонев, Станислав Недев, и Светослав Драгиев ще изберат снимката победите, която ще бъде обявена на изложбата, организирана от клуб "Фото Култ"